2002 - 2015 yılları arasında yazılanlar
.

Ümmiliğin önemi

http://www.aysegulsamur.org/ummiligin_onemi.htm


İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke'de okuma yazma oranının az olmasının sebebi

http://www.aysegulsamur.org/mekkede_okumayazma.htm


Hazreti Ali'nin tevhid ile ilgili hutbesinden bir bölümün şerhi

http://www.aysegulsamur.org/ali_tevhid.htm


Algıladığımız Dünya

http://www.aysegulsamur.org/ruh.htm


Allah'ı görmek mümkün mü?

http://www.aysegulsamur.org/gormek.htm


Allah'ı alametlerinden, işaretlerinden, nişanelerinden, ayetlerinden tanımak...

http://www.aysegulsamur.org/ayet_eser_isaret.htm


Allah'ın Zatını bilmek, anlamak veya ulaşmak mümkün mü?

http://www.aysegulsamur.org/allah_bilinemez.htm


Uluhiyet tevhidini anlamamak

http://www.aysegulsamur.org/uluhiyet_tevhidi.htm


Nefsin Hakikati

http://www.aysegulsamur.org/nefsin_hakikati.htm


Alemler Rahmet için yaratılmıştır

http://www.aysegulsamur.org/alemler_rahmet_icin_yaratilmistir.htm


Allah ve Rahman ismi & Rahmani Arş

http://www.aysegulsamur.org/allah_rahman.htm


Rahmani Arş ne zaman kurulmaya başladı?

http://www.aysegulsamur.org/rahmani_ars.htm


Rahmet ve merhamet & Acz

http://www.aysegulsamur.org/rahmetvemerhamet_acz.htm


İmam Rabbani’nin tevhit Görüşüyle ilgili…

http://www.aysegulsamur.org/imam_rabbani.htm


Varlığın hakikatine giden yol akıldan mı imandan mı geçer? (Bir eleştiri yazısı)

http://www.aysegulsamur.org/birelestiri.htm


Din neden İbrahim'in dinidir?

http://www.aysegulsamur.org/ibrahimin_dini.htm


Nübüvvet ve Nebilik

http://www.aysegulsamur.org/nubuvvet_nebilik.htm


İnsan nasıl yaratıldı? (Yeryüzü ve gökyüzünün/alemin altı günde yaratılması mecazı)

http://www.aysegulsamur.org/altigun.htm


İslâm ve Müslim (Müslüman) ne demektir? Müslim kelimesinin geçtiği ayetler...

http://www.aysegulsamur.org/kuranda_muslim.htm


Azra (Meryem) ve Azrail

http://www.aysegulsamur.org/azra_azrail.htm


Kâinat veya fizik madde evren tek ise, Kuran'daki "Alemler" ve "Alemlerin Rabbi" ifadeleri ne anlama geliyor?

http://www.aysegulsamur.org/kainat_evren.htm


Ulûhiyet- Allah tek ilâhtır (Kuran tanımıyla = İlâhün vahid)

http://www.aysegulsamur.org/uluhiyet_ilah.htm


Al-i İmran 30. ayetten çok önemli bir bölüm ve NAS suresi...

http://www.aysegulsamur.org/ali_imran30.htm


"Allah bir ilah değildir" diyerek Allah kelamı Kuran ile inatlaşanlara !

http://www.aysegulsamur.org/ilahlik.htm


Rahman'ın rahmeti nedir? Mekke nasıl fethedilir?

http://www.aysegulsamur.org/rahman_mekkenin_fethi.htm


Allah hakkında neye inandığımız akıbetimizi belirleyecek farkında mısın?

http://www.aysegulsamur.org/neye_inaniyoruz.htm


Kalu Bela ahdi nedir?

http://www.aysegulsamur.org/ahit_rahmet.htm


"Ahit" ile ilgili bir soru

http://www.aysegulsamur.org/ahitle_ilgili.htm


Allah'ı kayda sokmayın! Allah kayda girmez, siz kayıtlanırsınız

http://www.aysegulsamur.org/nasip.htm


Tasavvuf camiasına önemli bir eleştiri

http://www.aysegulsamur.org/tasavvufa_elestiri.htm


İman ne demek, faydası nedir? - 1

http://www.aysegulsamur.org/iman.htm


İman ne demek, faydası nedir? - 2

http://www.aysegulsamur.org/iman2.htm


Mevlâna Celâleddin ile Beyazidi Bistami'nin anlayış farkı neydi?

http://www.aysegulsamur.org/mevlana_bistami.htm


İnşallah (Allah dilerse) demenin önemi

http://www.aysegulsamur.org/birnot.htm


Gizli Şirk

http://www.aysegulsamur.org/gizli_sirk.htm


Ruh nedir?

http://www.aysegulsamur.org/ruh_nedir.htm


Kader nedir?

http://www.aysegulsamur.org/kadernedir.htm


Ruh ve Kader

http://www.aysegulsamur.org/ruh_ve_kader.htm


Kader, dua, hesap günü, cennet ve cehennem hakkında aklımıza takılan sorulara cevaplar....

http://www.aysegulsamur.org/kader_dua_hesap_gunu_cennet_cehennem.htm


Fıtrat (Yaratılış amacı)...

http://www.aysegulsamur.org/fitrat.htm


Hüsnü Niyet, Doğru Yer ve Doğru Zaman

http://www.aysegulsamur.org/sessizsozlerden3.htm


Yaratılmışlar derece derece acizdir; her şeye gücü yeten ve mutlak muktedir olan ise, mülkün yegane sahibi olan Allah'tır!

http://www.aysegulsamur.org/muktedir_olan.htm


Sorulara yer bırakmayacak şekilde Ruhu (Bilinci) tatmin edecek ve imanı kuvvetlendirecek çelişkisiz açıklamalar yapabilmek

http://www.aysegulsamur.org/celiskisiz_aciklamalar.htm


Miraç yapmak 1 (Ruhun yükselişi - Yedi kat yer ve Yedi kat gök)

http://www.aysegulsamur.org/mirac_yapmak.htm


Miraç yapmak 2 (Nefs bilincinin arınışı)

http://www.aysegulsamur.org/nefsin_arinisi.htm


İnsanla ilgili gerçek nedir?

http://www.aysegulsamur.org/insann.htm


Adem nasıl yaratılmıştır?

http://www.aysegulsamur.org/ademin_yaratilisi.htm


"Adem nasıl yaratıldı?" sorusuyla ilgili twitlerim...

http://www.aysegulsamur.org/adem.htm


Havva ile ilgili kişisel fikrime dayalı bir teorim var!

http://www.aysegulsamur.org/havva_teorisi.htm


Yasaklanan Ağaç Nedir?

http://www.aysegulsamur.org/yasak_agac.htm


Öldük ama ya sonra?

http://www.aysegulsamur.org/olduk.htm


Kıyamet

http://www.aysegulsamur.org/kiyamet.htm


Haşru-neşr günü, Mahşer günü, Kıyameti Kübra, Hesap günü, Huzuru ilahide toplanma günü, Din günü...

http://www.aysegulsamur.org/kiyameti_kubra.htm


Tek kurtuluş vesilesi Rahman'ın Zikri Kuran'dır

http://www.aysegulsamur.org/raman_zikri_kuran.htm


Zikir nedir?

http://www.aysegulsamur.org/zikir_nedir.htm


İsm-i Âzam

http://www.aysegulsamur.org/ismi_azam.htm


Rahmanın zikri

http://www.aysegulsamur.org/rahmanin_zikri.htm


Kelime Zikri ne işe yarar?

http://www.aysegulsamur.org/kelime_zikri.htm


Zikir nasıl yapılır?

http://www.aysegulsamur.org/kuran_ve_zikir.htm


Zikir konusuna bir ilave...

http://www.aysegulsamur.org/zikir_ilave.htm


Zikir ve Tesbih

http://www.aysegulsamur.org/kavramlar.htm


Esma zikri hakkındaki düşüncem

http://www.aysegulsamur.org/zikir.htm


Kuran'dan zikir...

http://www.aysegulsamur.org/dua_zikir.htm


Farz nedir, farz ibadetler nelerdir?

http://www.aysegulsamur.org/farzlar.htm


Haccın anlamı

http://www.aysegulsamur.org/haccin_anlami_sessiz_sozler.htm


Miraç, namazın farz kılınması, Ettehiyyatü (Kızımın sorularına verdiğim cevaplar)

http://www.aysegulsamur.org/soru_cevap_mirac.htm


Namazın Şartları

http://www.aysegulsamur.org/namaz.htm


Niçin Kurban Kesilir?

http://www.aysegulsamur.org/kurban_ibadeti.htm


Kurban

http://www.aysegulsamur.org/kurban.htm


Oruç

http://www.aysegulsamur.org/oruc.htm


Orucun mertebeleri (kel başa şimşir tarak)

http://www.aysegulsamur.org/oruc2.htm


Allah'a iman etmeyenler iyilikleriyle cennete giremez

http://www.aysegulsamur.org/iman_etmeyenler.htm


Kuran meali mi, Kuran yorumu (tefsiri) mi?

http://www.aysegulsamur.org/mealmi_yorummu.htm


Kuran'a göre Kuran ayetlerini yorumlamanın bir kuralı var mıdır? (Muhkem ve Müteşabih ayetler)

http://www.aysegulsamur.org/kuran.htm


Bu Din Bu Şekilde Anlaşılmaz!

http://www.aysegulsamur.org/din.htm


Senin nebin Hz. Muhammed mi?

http://www.aysegulsamur.org/nebin_kim.htm


Bu dünya (alem) insanın gerçek alemi değil

http://www.aysegulsamur.org/dunyanin_anlami.htm


Cennet...?

http://www.aysegulsamur.org/cennet.htm


Düşündüklerinize katılmıyorum çünkü... (takipçilerden gelen eleştiri üzerine yazıldı)

http://www.aysegulsamur.org/fikrim.htm


Kutsal(!) beyin

http://www.aysegulsamur.org/kutsal_beyin.htm


Mübarek(!) beyin

http://www.aysegulsamur.org/mubarek_beyin.htm


Sabırda kemale eren rızaya erişir

http://www.aysegulsamur.org/sabir_riza.htm


Niyet hayır, akıbet hayır...

http://www.aysegulsamur.org/niyet_hayir.htm


Nefs bilinci

http://www.aysegulsamur.org/nefs_bilinci.htm


Verimli Olmak İçin

http://www.aysegulsamur.org/hikaye.htm


Mükemmel Bir Tasarımsınız!

http://www.aysegulsamur.org/mukemmel_tasarim.htm


Hiçbir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir

http://www.aysegulsamur.org/gunah.htm


Hangi günah daha büyüktür?

http://www.aysegulsamur.org/gunahlar.htm


Allah'a değil korkularımıza teslim olduk!

http://www.aysegulsamur.org/korkulara_teslimiyet.htm


Aidiyet Güdüsü Belası

http://www.aysegulsamur.org/aidiyet.htm


Günaha kışkırtan ve tevbe emekten alıkoyan şeytan

http://www.aysegulsamur.org/tevbe.htm


Amaca giden yolda her şey mubah değildir... Her gördüğün sakallı da hacı-hoca değildir...

http://www.aysegulsamur.org/dikkat.htm


Keramet dedikleri nedir?

http://www.aysegulsamur.org/keramet_nedir.htm


Doğaüstü Güçleri Olan İnsan veya Cinlerden Korunmak için...

http://www.aysegulsamur.org/korunmakicin.htm


Evlere arka kapılarından girmeyin (Keramet)

http://www.aysegulsamur.org/keramet.htm


Kuran ve nebiden sonra helal ve haram icat etmek haramdır

http://www.aysegulsamur.org/helal_haram_icat_etmek.htm


Hz. Muhammed (a.s.)'dan önce yaşayan müminler cennete girecekler mi?

http://www.aysegulsamur.org/cennete_girmek.htm


Tasavvufta aşk! Beşeri aşk mı ilahi aşk mı?

http://www.aysegulsamur.org/ask2.htm


Aşkın Farklı Halleri (Beyinde Dopamin Kıyameti)

http://www.aysegulsamur.org/askin_farkli_halleri.htm


Sevgi Aşka dönüşürse (2. bölüm)...

http://www.aysegulsamur.org/sevgi_ask.htm


Allah aşkı nedir?

http://www.aysegulsamur.org/allah_aski.htm


Aşkın/Sevginin Sırrı

http://www.aysegulsamur.org/askin_sirri.htm


Aşk Nedir?

http://www.aysegulsamur.org/ask_nedir.htm


Allah sevgisi ile kıyas olacak bir sevgi ve bağlılık var mıdır?

http://www.aysegulsamur.org/sevgide_kiyas.htm


Romantizm, edebiyat dilidir. Gerçek sevgi dili romantik değil empatik bir dildir

http://www.aysegulsamur.org/sevgi_dili.htm


İddia edildiği gibi yaratmanın temeli sevgi midir?

http://www.aysegulsamur.org/yaratmanin_temeli.htm


Haşyet

http://www.aysegulsamur.org/hasyet.htm


Neden bize Allah'tan başka hidayet edebilecek kişi yoktur?

http://www.aysegulsamur.org/hidayet.htm


Mehdi neden olamaz?

http://www.aysegulsamur.org/mehdi.htm


Mehdi ve Mesih gelecek mi?

http://www.aysegulsamur.org/mehdi_mesih.htm


Mümin ile kafirin farkı

http://www.aysegulsamur.org/fark.htm


Allah'a gönülden iman edenlerin çektikleri sıkıntılar Allah'ın gazabından mıdır, rahmetinden midir?

http://www.aysegulsamur.org/gazapmi_rahmetmi.htm


Haddini mi bileceksin hadlerini mi bildireceksin?

http://www.aysegulsamur.org/haddini_bilmek.htm


Sınırsız değilsin, olmaya da çalışma!

http://www.aysegulsamur.org/sinir_olcu.htm


“İnsan” gerçeği…

http://www.aysegulsamur.org/insan.htm


"Allah'a iman" ve bunun gereği olan "vicdan" ile "insan" gibi yaşamak

http://www.aysegulsamur.org/iman_vicdan.htm


Tasavvufta yapılan çok önemli hatalar 1

http://www.aysegulsamur.org/tasavvuf_ile_gelen_hatalar.htm


Tasavvufta yapılan çok önemli hatalar 2

http://www.aysegulsamur.org/tasavvuf_ile_gelen_hatalar2.htm


"Allah razı olsun" diye dua etmek yerine, "Allah razı" veya "Allah razıdır" gibi saçma sapan laflar eden haddini bilmezlere...

http://www.aysegulsamur.org/haddini_bil.htm


Tasavvufi bilgiler her zaman hak mıdır?

http://www.aysegulsamur.org/kulluk.htm


Şirke giriyorsunuz dikkat!

http://www.aysegulsamur.org/sirkegirmek.htm


Hırs ve Zulüm

http://www.aysegulsamur.org/hirs_zulum.htm


Aynileştirmek-Ben'leştirmek

http://www.aysegulsamur.org/oldugun_gibi_ol.htm


Yaratılmışların zihni göreceli kavramların ve değerlerin esiridir

http://www.aysegulsamur.org/mukemmel.htm


Böceklerin Dünyası

http://www.aysegulsamur.org/boceklerin_dunyasi.htm


Allah'ın sevmediği ruhsat ne demektir?

http://www.aysegulsamur.org/sohbet.htm


Rüzgar ve Yaprak

http://www.aysegulsamur.org/ruzgarveyaprak.htm


Hormonun fendi çoğumuzu yendi

http://www.aysegulsamur.org/hormon.htm


Toprağın anlamı

http://www.aysegulsamur.org/toprak.htm


Körüz!

http://www.aysegulsamur.org/korluk.htm


Kılavuz dediğin nasıl olmalı?

http://www.aysegulsamur.org/kilavuz.htm


Kimsin sen?

http://www.aysegulsamur.org/kimsin.htm


Hatalardan ders almak

http://www.aysegulsamur.org/dersalmak.htm


İstanbul'a gitmek için... (Kıssadan hisse)

http://www.aysegulsamur.org/istanbulagitmek.htm


Amellerin boşa gitmesi

http://www.aysegulsamur.org/ameller.htm


İftira edilen mi zararda iftira eden mi?

http://www.aysegulsamur.org/iftira.htm


İslam'da nefretin yeri var mı?

http://www.aysegulsamur.org/nefret.htm


Ölesiye nefret etmekten daha kötüsü ölürken nefretle ölmektir

http://www.aysegulsamur.org/nefret_ofke_kin.htm


Hayatını planlayabiliyor musun?

http://www.aysegulsamur.org/planlar.htm


Nefsin tanımlarına güven olmaz

http://www.aysegulsamur.org/nefse_guvenilmez.htm


Astroloji nedir?

http://www.aysegulsamur.org/astroloji_nedir.htm


Mübarek(!) kandil-ampul geceleri(!?)

http://www.aysegulsamur.org/geceler.htm


On yıl önce ne oldu ve fikirlerim neden değişti?

http://www.aysegulsamur.org/degisen_fikirler.htm


Kabala öğretisi ve İslam tasavvufu / Masonluk ve Tarikatlar

http://www.aysegulsamur.org/bir_degerlendirme.htm


Karanlık ve bedbaht yıllar

http://www.aysegulsamur.org/karanlik.htm


Kader Değişir mi? (Yaşanmış iki olay)

http://www.aysegulsamur.org/kaderdevarsa.htm


Duygusallığının kurbanı olan hanımlar...

http://www.aysegulsamur.org/bazi_hanimlar.htm


Güzellik dediğin nedir gülüm?

http://www.aysegulsamur.org/guzellik.htm


Rahman'a itaat edenlerden yanayım !

http://www.aysegulsamur.org/hakikat.htm


Sebe Melikesinin izleri... (Eski bir yazım)

http://www.aysegulsamur.org/sebe_melikesinin_izleri1.htm


Câlût (Golyat) - Nefiller (Düşmüş varlıklar/Devler)

http://www.aysegulsamur.org/calut.htm


Aziz Pavlus hakkında... (Adem ve Havva'nın günahı)

http://www.aysegulsamur.org/pavlus.htm


UFO’lar.... (Daha önce web sayfamda yayımladığım eski bir yazım)

http://www.aysegulsamur.org/ufolar.htm


Fizik beden ve beyin Yaratan değil yansıtandır - Ayna Nöronlarla ilgili Biltek'ten (Tübitak'ın Bilim ve Teknik Dergisi) bir alıntı

http://www.aysegulsamur.org/yaratan_degil_yansitan.htm


Manevi arayış ve açlık

http://www.aysegulsamur.org/manevi_arayis_aclik.htm


Hayatı kolaylaştıracak birkaç tavsiye

http://www.aysegulsamur.org/hayata_dair.htm


Anlayıp kavradıkça....

http://www.aysegulsamur.org/anlayip_kavradikca.htm


Arşın altında bir düğün

http://www.aysegulsamur.org/dugun.htm


Görüşme talepleri hakkında twitter'da yazdıklarım...

http://www.aysegulsamur.org/gorusme_talepleri.htm

 

© 2010 Ayşegül Samur

Site içeriğinin tüm hakları yazar Ayşegül Samur'a aittir. İzinsiz internette, basın-yayın ya da radyo ve televizyon kuruluşlarında kullanılamaz, yayımlanamaz.